Statsministerbarometeret

blog-image

Trønderen Fredrik Due har vært statsminister lengst, etterfulgt av Einar Gerhardsen, Georg Sibbern og Severin Løvenskiold. Fredrik Due ledet Norges regjering i 6501 dager eller 18 år, fra 27. februar 1841 til 16. desember 1858. Til sammenligning ledet Einar Gerhardsen Norge i 6226 dager eller 17 år. Til forskjell fra Fredrik Due, fordeles Einar Gerhardsens regjeringstid på fire perioder.

Due manglet politisk erfaring da han ble statsminister i 1841. Fordi han gikk utenom regjeringen i Christiania ble det raskt en konstitusjonell krise, som nesten førte til riksrettsanklage. Både Kong Carl og Kong Oscar satt pris på Due. Da konpris Carl ble regent i 1858 økte spenningen mellom kongen og den norske regjeringen, og Due søkte avskjed (kilde).

Tabellen nedenfor viser en fullstendig oversikt over Norges statsministere fra 1814 og fram til 2019. Gjennomsnittlig samlet regjeringstid for statsministerne er 4.9 år. Medianen er 4 år. Det vil si at halvparten av statsministerne har regjert mindre enn 4 år samlet.

navn dager aar perioder
Frederik Due 6501 18 1
Einar Gerhardsen 6226 17 4
Georg Sibbern 4703 13 1
Severin Løvenskiold 4615 13 1
Johan Nygaardsvold 3750 10 1
Gro Harlem Brundtland 3691 10 3
Jens Stoltenberg 3502 10 2
Gunnar Knudsen 3383 9 2
Peder Anker 2782 8 1
Frederik Stang 2639 7 1
Johan Ludwig Mowinckel 2517 7 3
Kjell Magne Bondevik 2341 6 2
Johannes Steen 2311 6 2
Erna Solberg 2158 6 1
Per Borten 1982 5 1
Mathias Sommerhielm 1963 5 1
Odvar Nordli 1847 5 1
Johan Sverdrup 1843 5 1
Kåre Willoch 1668 5 1
Emil Stang 1496 4 2
Trygve Bratteli 1402 4 2
Francis Hagerup 1363 3 2
Christian Selmer 1247 3 1
Otto Blehr 1171 4 2
Oscar Torp 1160 3 1
Christian Michelsen 956 3 1
Wollert Konow S 748 2 1
Ivar Lykke 694 2 1
Otto Richard Kierulf 628 2 1
Otto B Halvorsen 444 1 2
Abraham Berge 422 1 1
Jan P Syse 383 1 1
Lars Korvald 363 1 1
Thorbjørn Jagland 357 1 1
Jens Hundseid 354 1 1
Jens Bratlie 346 1 1
Peder Kolstad 307 1 1
Jørgen Løvland 148 0 1
Christian Schweigaard 84 0 1
John Lyng 28 0 1
Christopher Hornsrud 18 0 1

Kilde: regjeringen.no

Figuren nedenfor viser antall dager statsministerne har regjert sammenhengene, fordelt på startår.

Figuren nedenfor viser at antall statsministere er fallende med økende regjeringstid.