PRINCE2

  • Saturday, Sep 21, 2019
blog-image

PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en internasjonalt anerkjente prosjektledelsesmetode fra Storbritannia. Metoden er utbredt både i offentlig og privat sektor. Prosjektveiviseren.no, som er utviklet av Difi, bygger for eksempel på PRINCE2. Omlag 40 prosent av statlige virksomheter brukte Difis prosjektveiviseren i 2014 (Finansdepartementet 2015 s. 55).

Kilder

Finansdepartementet. 2015. “NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring — Budsjett og regnskap i staten.” regjeringen.no. https://www.regjeringen.no/contentassets/d8f32f94864d4636bc468ea0bc4ca2bd/no/pdfs/nou201520150014000dddpdfs.pdf.