Netto driftsresultat

blog-image

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Indikatoren viser hvor mye penger kommunen har igjen, etter at alle utgifter er betalt.

Figuren nedenfor viser netto driftsresultat i prosent av inntektene for perioden 2006 til 2018. For å ha en sunn økonomi bør kommunen over tid ha ha et resultat på minimum 1.75 prosent av inntektene.

denne siden kan du sjekke resultatene til alle kommunene.

Kilde: SSB tabell 12134 og 06398