Utviklingen i antall kommuner

blog-image

Det har lenge vært flertall på Stortinget for å redusere antall kommuner, men i 1995 vedtok Stortinget at kommunesammenslåingene skal være frivillige. Antall sammenslåinger etter vedtaket har vært lavt. Kommunereformen til Solbergregjeringen har ført til at antall kommuner reduseres fra 422 til 356 i 2020.

Den mest effektive kommunereformen i Norge skjedde fra 1957 til 1967, og var ikke basert på frivillighet. Antall kommuner ble redusert fra 744 til 454 kommuner, på bakgrunn av forslag fra et ekspertutvalg,Schei-komiteen. Prossen ble kritisert for å være styrt ovenfra.

Fordeler med færre og større kommuner kan være mer robuste fagmiljøer, noe som spesielt kommer de svakeste innbyggerne til gode. Det kan også føre til mer administrative ressurser og økt styringsmulighet for kommunestyret.

I figuren nedenfor kan du sjekke antall kommuner per år fra 1988 til 2020.

Kilde: SSB

Figuren nedenfor viser at gjennomsnittlig antall innbyggere per kommune har økt over tid, men at medianen ikke har holdt følge. I 2019 er gjennomsnittet rundet 13 tusen innbyggere, mens medianen fortsatt er 5000. Det vi si at halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere.