Antall innbyggere

Antall innbyggere i Norge er økende. SSB anslår at antall innbyggere vil øke til over 6 millioner i 2040.

denne siden kan du sjekke antall innbyggere i samtlige kommuner.

Kilde: SSB