Author's posts

post-image

KS-ordningen

KS-ordningen innebærer at alle statlige investeringsprosjekter med en antatt kostnad på over 750 millioner kroner skal kvalitetssikres eksternt før prosjektet eventuelt legges fram for Stortinget.

Read more