About author

Morten L. Kallevig

Morten L. Kallevig har master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og MBA i offentlig revisjon fra NHH. Morten har 14 års erfaring med forvaltningsrevisjon og dataanalyser innenfor en rekke områder på statlig og kommunalt nivå. Han har jobbet bortimot 10 år i Riksrevisjonen, hvor han har deltatt i og ledet en rekke forvaltningsrevisjoner. Morten behersker flere analyseverktøy som R, Python, SPSS og Stata. For tiden jobber Morten som oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor ved Romerike revisjon IKS. Morten begynner som rådgiver hos A-2 i desember 2019.


Author's posts

post-image

Utviklingen i antall kommuner

Det har lenge vært flertall på Stortinget for å redusere antall kommuner, men i 1995 vedtok Stortinget at kommunesammenslåingene skal være frivillige.

Read more

stortingssaker

Statsministerens kontor publiserte 7. oktober 2019 en oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger som skal sendes til Stortinget høsten 2019.

Read more
post-image

contact

Send en e-post til morten@evaluation.no eller ring på telefon 48 17 06 84.

Read more
post-image

evalueringsportalen

Alle statlige virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse eller virkninger (økonomirelverket § 16).

Read more
post-image

Matrikkelen

Matrikkelen er det offisielle eiendomsregisteret i Norge, og er definert som nasjonal felleskomponent.

Read more