About author

Morten L. Kallevig

Morten L. Kallevig har master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og MBA i offentlig revisjon fra NHH. Morten har 14 års erfaring med forvaltningsrevisjon og dataanalyser innenfor en rekke områder på statlig og kommunalt nivå. Han har jobbet bortimot 10 år i Riksrevisjonen, hvor han har deltatt i og ledet en rekke forvaltningsrevisjoner. Morten behersker flere analyseverktøy som R, Python, SPSS og Stata. For tiden jobber Morten som oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor ved Romerike revisjon IKS. Morten begynner som rådgiver hos A-2 i desember 2019.


Author's posts

stortingssaker

Statsministerens kontor publiserte 7. oktober 2019 en oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger som skal sendes til Stortinget høsten 2019.

Read more
post-image

contact

Send en e-post til morten@evaluation.no eller ring på telefon 48 17 06 84.

Read more
post-image

evalueringsportalen

Alle statlige virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse eller virkninger (økonomirelverket § 16).

Read more
post-image

Matrikkelen

Matrikkelen er det offisielle eiendomsregisteret i Norge, og er definert som nasjonal felleskomponent.

Read more