Evaluation

En nettside om utredning og analyse i offentlig sektor

Explore Us

Latest Posts

post-image

Utviklingen i antall kommuner

Det har lenge vært flertall på Stortinget for å redusere antall kommuner, men i 1995 vedtok Stortinget at kommunesammenslåingene skal være frivillige.

Read more
post-image

KS-ordningen

KS-ordningen innebærer at alle statlige investeringsprosjekter med en antatt kostnad på over 750 millioner kroner skal kvalitetssikres eksternt før prosjektet eventuelt legges fram for Stortinget.

Read more
post-image

doffin

Database for offentlige innkjøp (Doffin) er en nettbasert database for kunngjøringer av offentlige anskaffelser.

Read more

stortingssaker

Statsministerens kontor publiserte 7. oktober 2019 en oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger som skal sendes til Stortinget høsten 2019.

Read more
post-image

contact

Send en e-post til morten@evaluation.no eller ring på telefon 48 17 06 84.

Read more
post-image

evalueringsportalen

Alle statlige virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse eller virkninger (økonomirelverket § 16).

Read more
post-image

Matrikkelen

Matrikkelen er det offisielle eiendomsregisteret i Norge, og er definert som nasjonal felleskomponent.

Read more
post-image

PRINCE2

PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en internasjonalt anerkjente prosjektledelsesmetode fra Storbritannia.

Read more
View All Post