evaluation.no

utredning og analyse av offenlig sektor

stat og kommune

Get Started View Documentation

Latest release

Recent Posts

Trønderen Fredrik Due har vært statsminister lengst, etterfulgt av Einar Gerhardsen, Georg Sibbern og Severin Løvenskiold. Fredrik Due …